hero-picture

DOSLED JE POVINNOST!

Jak si střelec před a po výstřelu na zvěř počíná, může mít rozhodující vliv na úspěšnost a výsledek případné dohledávky. Střelec je odpovědný za svou ránu a má povinnost zajistit dohledávku jím postřelené zvěře v závislosti na podmínkách a situaci v místě, kde loví.

(Gora M. a Havlíček Z. z.: Půl století s barváři)

tree

Etika, úcta

vůči životu ve všech podobách a hluboký vztah ke zvěři, je to, co odlišuje skutečného myslivce od pouhého lovce. Tyto vlastnosti se prolínají veškerým naším konáním, oblast lovu nevyjímaje.

Myslivec, dodržující tradice, nikdy nevystřelí ve spěchu, unáhleně, na zvěř neobeznanou, nenacházející se v ideální pozici, ani nepoužije zbraň a střelivo, které by neodpovídaly její vitalitě.

tree

Po výstřelu

pokud zvěř nezůstane v ohni, mu morální povinnost velí obeznat co nejlépe nástřel, tento vhodně označit, a zorganizovat dosled (dohledávku), a to i v případě, kdy zvěř s největší pravděpodobností chybil. Jen tak je schopen omezit její případné trápení a zabránit zbytečným ztrátám cenné zvěřiny.

Po nalezení vzdává myslivec zvěři odpovídající pocty a postará se o ošetření uloveného kusu tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

tree

Dosled zvěře

Mezi nejnáročnější úkony celého nastíněného procesu patří dosled zvěře, která je poraněná a vzdaluje se z nástřelu. Kus bojuje z posledních sil o život, ví, že bude pronásledován, používá lsti a úskoky, aby unikl.

Pro vyřešení těch nejtěžších situací byli vyšlechtěni lovečtí barváři – klidní, uvědomělí specialisté, zaměření na řešení podobných situací.

Staří vůdci barvářů zásadně nepoužívali slovo dosled a ve spojení s prací barváře na pobarvené stopě spárkaté zvěře vždy mluvili o dohledávce. Historicky je to dáno především tím, že se barváři v minulosti, dlouho před formováním české mluvy myslivecké, využívali hlavně v hraničních pohořích od Nových Hor po Jeseníky. V tehdejších Sudetech se mluvilo převážně německy a Die Nachsuche znamená česky dohledávka. Termín dohledávka spárkaté zvěře používal náš klub zcela oficiálně až do roku 2010.

I ve své knize „Z hor a rovin“ používá termín dohledávka zakládající člen klubu chovatelů barvářů a jeho první předseda Viktor Jugl.