hero-picture

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Obecně lze říci, že spárkatá zvěř značí téměř každý zásah těla nepřirozeným pohybem. I pouhé škrábnutí je pro ni značně bolestivé a nečekané.

Naprosto jinak ale bude na zásah reagovat klidně se pasoucí zvěř, než zvěř tušící nebezpečí, jejíž organismus je nadopován přílivem adrenalinu. Tehdy reaguje na každý další podnět úprkem. Typické značení zásahu však chybí.