hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Rána na čelist
Tento druh zásahu vzniká nejčastěji při nesmyslných snahách střelců poškodit co nejméně zvěřiny, kdy se střelec pokouší o zásah hlavy, který je z více důvodů nemyslivecký. Tento druh poranění vzniká často i při společných lovech, kdy je zvěř lovena většinou v běhu a není tak možné zcela přesně umístit zásah na komoru.
Tato rána je velmi riskantní, protože mozkovna černé, ale i jiných druhů zvěře, poskytuje jen malý cíl a mnohdy při sebemenším pohybu může dojít k ustřelení čelisti, nebo ryje.
Zasažená zvěř často po ráně přepadne na přední část a hroutí se k zemi v důsledku velmi silného otřesu hlavy. Velmi rychle ale opět vstává, uniká a potřása přitom hlavou. Často je také dobře viditelná visící, či houpající se čelist. Takto raněný kus se úmyslně snaží vyhýbat hustě zapojeným porostům, kde se ještě více zraňuje. K úniku naopak vyhledává vyšší a starší porosty. Poměrně v krátké vzdálenosti zalehá.

Nástřel: Nalézáme světlou barvu s přiměsí slin. Pakliže je ustřelena jen jedna strana sanice (při ráně zezadu), tak houpající se čelist kreslí pobarvenou stopu ve tvaru písmene Z. Barvu nacházíme skoro po celé stopní dráze, ale jen v omezeném množství. Na nástřelu také velmi často nalézáme zbytky vystřelených zubů, či kousky nosních kostí a nebo kus čelisti samotné. Stříž je krátká, nebo středně dlouhá, většinou světlejší.


Dosled: Jedná se o jeden z nejnáročnějších dosledů vůbec. S ohledem na nepoškozené vnitřní orgány a nezraněné běhy, zvěř bez problému uniká.
Po zvednutí ze zálehu nám kus odchází i mnoho kilometrů. Jeho stopa je mnohokrát křižována jinou zvěří a proto je dosled velmi náročný jak po stránce nosové, tak po stránce fyzické.
Zvěř nemůže přijímat potravu ani vodu a při takovém zranění je ve většině případů po několika dnech, max. týdnech, odsouzena k smrti vyčerpáním, hladem a žízní. Dosled takto poraněných kusů končí velmi často nezdarem v důsledku sejití ze stopy, či v důsledku nedostačujícího a málo důrazného štvaní. Často v těchto případech selhávají i zkušení a fyzicky velmi zdatní psi.


Poznámka:
Úmyslné zásahy hlavy jsou ve všech případech zbytečné, neopodstatněné a nemyslivecké.
Pouze dostřelná rána na hlavu má své opodstatnění.
Pokusme se prosím těmto ranám vyhýbat!!
Každý postřel přináší zvěři utrpení, nicméně zásah ryje, větrníku, či čelisti, přináší zvěři největší a také nejdelší utrpení vůbec, s malou nadějí úspěšného dosledu.