hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Rány chybené
Chybená zvěř většinou ránu neznačí a když, tak pouze úlek. Při následném útěku brzy zůstává stát, aby jistila zpět. Beká -li, znamená to s největší pravděpodobností, že byla chybena.

Hodně nízko podstřelený kus, kdy střela zasáhne buď zeminu, kámen, kus skály, nebo drn, které se mohou vymrštit a mohou zasáhnout zvěř, mohou vytvořit mylný dojem, že byl kus zasažen.

Někdy také pouhý zvuk, či tlak střely, která kus míjí, může vyvolat značení zvěře. Často potom následuje bekání, které nezkušeným lovcům skýtá marnou naději.