hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Rána na játra
Při zásahu do jater značí jelení zvěř velmi málo, křečovitě sebou v ráně trhne a na chvíli strne. Potom zatahuje do krytu. Někdy má i vrávoravou chůzi a skoky, které se zkracují. Zhruba po pár stech metrech zvěř zaléhá a následně zhasne. Při nízkém zásahu jater značí jelení zvěř podobně, jako při zásahu komory a to vysokým výskokem všemi čtyřmi běhy. Při uniku však nesklání větrník k zemi.

Nástřel: Kratší přestřelená srst z horní oblasti hrudníku. Barva je skoro až do černa, na ohmatu krupičkové konsistence a při průstřelu i s drobnými kousíčky jater.

Dosled: Opět vhodná časová prodleva s ohledem na ochuravění.
Samotný dosled s dobře vedeným psem nebývá příliš náročný a ve většině případů nalezneme na konci již zhaslý kus, ležící v průměrné vzdálenosti kolem tří až čtyř set metrů.