hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Rána na trn obratle
Při zásahu na trn obratle se zvěř okamžitě láme v ráně a prudce odkazuje běhy. Podle velikosti poškození trnového výčnělku, nebo podle toho, jak moc byl kus zásahem otřesen, leží zvěř bez pohybu. I tak se jedná o velmi krátký časový úsek počítaný ve vteřinách, maximálně něco málo přes minutu.
Zvěř se následně velmi rychle zvedne zpátky na běhy a rychle uniká.
Tyto zásahy nejsou ve skutečnosti tak časté, jako tzv. ,,duté rány“ (velmi vysoká komora), kdy střela projde mezi páteří a horními orgány, které nebývají zasaženy a nebo jen nepatrně.
Kus po zásahu opět okamžitě klesá k zemi, ale následně vstává a rychle uniká.
Mnohdy je také zasažen spodní osten obratle a takto zasažený kus nějaký čas za sebou vleče zadní běhy. Během chvíle ale získá opět po otřesu páteře jistotu na bězích a uniká.

Nástřel: Nacházíme spíše delší stříž, tmavě zbarvenou ze hřbetní části a světlou barvu.

Dosled: Barva je vidět hlavně na nástřelu, ale po pár metrech mizí úplně. Je to dáno tím, že jakmile se kus zvedne, barva začne stékat do srsti a zůstávat v ní. Až se srst naplní barvou, pak opět můžeme nacházet kontrolu (barvu) ve stopě. Bude to ale jen velmi sporadicky.


Tyto práce vyžadují velmi zkušeného psa ve výborné fyzické kondici. Pes musí mít velmi důrazné štvaní a stavění!! Psa výjimečně nasazujeme co nejdřív, abychom využili chvíle, kdy je kus ještě otřesen po zásahu. Raněný kus poměrně brzy zaléhá, protože je po zásahu dezorientován. Následná práce už je jen na důrazu psa, protože kus nemá ani defektní běhy, ani nikterak poškozené orgány. Přesto je možné i tento náročný dosled zvládnout tím, že zvěř je prakticky uštvána psem a následně se mu vydá.
Pro tyto náročné práce, je velkou výhodou využití gps, díky které jsme schopni psa rychleji lokalizovat a dostat se tak na místo stavění včas, než štvaný kus znovu zmobilizuje síly k dalšímu úniku.
Zásahy na trn nejsou vždy smrtelné.
Jiné je to ale v letních měsících, kdy je rána zakladena larvami masařek. Dochází pak k velmi rychlé sepsi a následnému velkému strádání zvěře, končící smrtí.