hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Zásah do parohu
Jedná se o obrnou ránu. Takto otřesený kus, mírně omráčen následkem otřesu mozku, okamžitě po zásahu klesá k zemi. Velmi brzy se ale vzchopí a uniká.
Musí být vystřelena druhá rána jinak je dosled bezvýsledný.

Nástřel: bývá často nalezen odštěpek parohu, nebo i celá výsada.