hero-marking

ZNAČENÍ ZVĚŘE PO ZÁSAHU

Rána do zvěřiny
Při zásahu do zvěřiny je málokdy možné pozorovat nějaké značení.
Při ranách na hřbet, kdy je zasažena pouze zvěřina, se při zásahu zvěř přikrčuje.
Při zásahu na spodek hrudníku, nebo při zásahu vysoko na běh, bez poškozeni kosti, zvěř značí vysokým výskokem, podobně jako při zásahu komory.
Při škrábnutí krku, kdy není zasažen jícen, zvěř uhýbá celým tělem a ve skocích uniká, jako zdravá.

Nástřel: Nacházíme větší množství barvy, protože rána je otevřená (škrábnutá).
Na stopní dráze ale později mizí úplně. Také je možno najít drobné kousky svaloviny. Velikost stříže a její délka, je podmíněna místem zásahu.

Dosled: Nutnost použít řádně vedeného psa, který má důrazné štvaní a stavění. Pak je naděje, že takto lehce škrábnutý kus uštve.